Misija

Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.
Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.
Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę.

Vizija

Modernus aptarnavimo paslaugų technologinių kompetencijų suteikimo bei vertinimo centras.